Reglement


Singlerækker afvikles som pool/cup turnering og doublerækker som cupturnering. I singlerækker er tilmeldte spillere garanteret minimum 2 kampe. Hvis der er pladsmæssige problemer med afviklingen, vil doublerækkerne blive afviklet som cupturnering.


Farum Badminton forbeholder sig ret til at begrænse deltagerantallet, og ligeledes til i visse kategorier at slå 2 klassifikationer sammen.


Turneringen er point-givende efter Badminton Danmark's regler.